AEthelmearc

Maynard and Liadain
King and Queen of AEthelmearc

AEthelmearc
Maynard

King Maynard von dem Steine

Michael Biondo, 3208 Rachelle Dr, North Tonawanda, NY 14120

Email: ae.king@aethelmearc.org

Phone: (716)512-9834

Liadain

Queen Liadain ni Dheirdre Chaohamnaigh

Deidre Biondo, 3208 Rachelle Dr, North Tonawanda, NY 14120

Email: ae.queen@aethelmearc.org

Phone: (716)462-3841